YEREL
Giriş Tarihi : 04-04-2023 23:29   Güncelleme : 24-04-2023 18:07

SGK çalışanları Edirne'de iş bırakma eylemi yaptı

SGK çalışanları aylık, özlük hakları ve diğer hak taleplerini de dile getirmek için Edirne’de SGK binası önünde toplanarak iş bırakma eylemi yaptı.

SGK çalışanları Edirne'de iş bırakma eylemi yaptı

Büro-iş sendikası işyeri temsilcisi Gökhan Dokumacı  tarafından  okunan basın açıklamasında; “2011 yılında yürürlüğe giren 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye; eşit işe eşit ücret denilerek başlatılan adaletsizlik, hangi işin hangi işe eşit olduğunun tespiti dahi yapılmadan oluşturulan memur maaş rejiminin en büyük kaybedenlerinden birisi de SOSYAL GÜVENLİK KURUMU çalışanları olmuştur.

Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanları, vatandaşlarımızın doğumundan vefatına kadar olan tüm hayatında, ihtiyaç duyduğu sosyal güvenlik sistemini işletmektedir. Bu anlamda kurum personelinin hukuki ve mali yükü tartışmasızdır. Sosyal Güvenlik Kurumunun rutin iş yükü, diğer kamu kurumları ile kıyaslanamayacak kadar fazla iken, SGK çalışanlarının aylık ve özlük hakları ise diğer kamu kurumlarının çok altında kalmıştır. 2011 yılından günümüze kadar olan sürede, SGK çalışanları olarak 666 sayılı KHK ile kaldırılan ikramiyelerin ve mesailerin yeniden müktesep hak olarak verilmesi, kurum içi uzmanlık, Sosyal Güvenlik Hizmetleri Sınıfı ve buna bağlı Sosyal Güvenlik Tazminatının verilmesi çalışanlar tarafından defalarca dile getirilmesine rağmen dikkate alınmamıştır. An itibariyle Kurum personeli ortalama 11.300,00-TL maaş ile çalışmaya mahkum edilmiştir. Günümüz şartlarında SGK çalışanlarına reva görülen bu ücret, insani şartlarda bir yaşam koşulunu sağlamaktan uzaktır.     Yıllarca SGK çalışanlarının talepleri görmezden gelinmiş ve özlük haklarının iyileştirilmesine dair hiçbir düzenleme yapılmamıştır. Bu maaş adaletsizliği ve duyarsızlık kurum çalışanları için artık dayanılmaz bir hal almıştır.              SGK Edirne İl Müdürlüğü çalışanları olarak bu durumu protesto ediyor ve iş bırakıyoruz. Tüm ilgililere ve kamuoyuna, siz basın mensupları aracılığıyla duyururuz.” İfadelerine yer verildi.

AdminAdmin